Stevehk's Trend Load - One Real Flower

Träna mentalt

När man talar om mental träning så är det inte för intet som man syftar på det som är viktigt i livet, nämligen mental hälsa. Om man inte har det mentala på sin sida så är det svårt att hålla sig flytande. Men det är då den mentala träningen kommer in på rätt köl och man kan faktiskt träna sig för att bättra på det som man annars inte ansett vara viktigt tidigare, nämligen den mentala hälsan. Jag tycker att det ska mycket till för att man ska bli sjuk mentalt men i själva verket så är det inte så mycket som krävs för att detta ska ske utan det sker varje dag i vårt avlånga land Sverige.